ÁSZF

Gyógyító Ásványok

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a

“GEOPRODUCT” GYÓGYITÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészitési-, Fejlesztési és Alkalmazási Korlátolt Felelősségü Társaság

(székhely: 3909 Mád, Bartók B u. 2., adószám: 10750012205), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: “GEOPRODUCT” GYÓGYITÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészitési-, Fejlesztési és Alkalmazási Korlátolt Felelősségü Társaság
A szolgáltató székhelye: 3909 Mád, Bartók B u. 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 3909 Mád, Bartók B u. 2.
Cégjegyzékszáma: 05 09 000249
Adószáma: 10750012205
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Miskolci Törvényszék Cégbírósága, 3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3.
Telefonszámai:

  • (47) 348-537;
  • (47) 348-288;
  • (30) 2-780-427;

Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Kovács Média Kft. 3881 Abaújszántó, Rákóczi út 17.
Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ősszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön  kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF 2019. november 15-étől hatályos.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogvédelem alatt áll. Annak egésze, vagy része (képek, cikek, stb.) csak a jogtulajdonosok (Geoproduct Kft.) írásos engedélyével használható fel máshol.
1.4. Rendelkezésre állás: a webshop a tervezett karbantartási időkön kívül 0-24 óráig, a hét minden napján elérhető, használható. A termékek megrendelését automatikus válasz fogadja, annak hivatalos elfogadásáról, az esetleges utalás megtörténtéről, a kiszállítás elindításáról a regisztrációkor megadott e-mail címre értesítést küldünk.
A rendeléskor felmerülő esetleges kérdések tisztázására telefonon felkereshetjük Önt.
Adatkezelési szabályok
1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek árai tartalmazzák az Áfát. A termékek árai nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
1.9. A terméket a “KOSÁRBA TESZEM” gombbal lehet a megvásárolandó termékek listájára helyezni. A termékenkénti darabszámot a kosár menüben lehet beállítani.
1.10. A megrendelés leadása előtt a rendszer áttekintést ad a megvásárolni kívánt termékek darabszámáról, tételes áráról, a rendelés végösszegéről, a kiszállítás módjáról, annak díjáról és a fizetés módjáról. Ezt a megrendelés leadása előtt még lehet módosítani. A megrendelés leadása előtt mégegyszer megerősítést kér a rendszer.
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása minden munkanap 8-18 óra között történik. Ha a megrendelés ebben az időszakban kerül leadása, a megrendelését aznap feldolgozzuk. A későbbi időpontban leadott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
Garancia, jótállás
1.18. Tartós fogyasztási cikkeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a
teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
szabályai.
Panaszkezelés
1.19. A webshop székhely, a panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – a panaszok gyorsabb közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címén és elektronikus levelezési címén, telefonszámán is fogadja a panaszbejelentést.
Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Miskolci Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Mád, 2019. november 15.